Beskyttelsen min

Kristus er mitt verge.
Jesus er mitt skjold.
Jeg vil ikke sverge
til et taktisk hold!

Blomst er gitt å være,
ikke paraply,
det på tro og ære,
også det ved ry.

Jeg vil ikke terge
Herren i fra mold.
Kristus er mitt verge.
Jesus er mitt skjold.