Sorgens lyst

Sorgens sorg er seg å tape.
Sommer blir til høst.
Sorgens glede er å skape.
Det er sorgens trøst.

Yppende vil sorgen være.
Ypperlig er den
om den frukt, på tro og ære,
framviser, om enn.