Solens pjokk

Det gikk en pjokk og nynnet
i sommersolens stad
mens solen rekken tynnet
og gjorde heller glad.

Han var den aller første
til det å føle fred.
Men ei var han den største.
Han ønsket alle med.

Og hvorfor det, vil spørre,
som tenker som i sport,
at pjokken det vil tørre –
for dem å tenke kort!