Redning

Saklig kan jeg ikke være,
ikke være kyndig.
Jeg er sinnssyk, uten ære.
Jeg er ikke myndig.

Men jeg kan Vår Herre fremme.
Visdom er min redning.
Vis, hos Gud jeg hører hjemme.
Være det min legning!