Den største kunst

Den største kunst av alle er
den kunst å dikte folk.
Om du vil være kunstner, lær
å gjøre fri fra bolk.

Der er så mye nitrist brunst
og forsvar av revir.
Ved målet ditt, gjør folk til kunst
som gleder og som gir.