Trygt

Når det i verden er for stygt,
og vargen grunnen rår,
er det intelligent og trygt
å lage seg et kår,

og bli nyanserik og grønn
som vekst på jorden er,
ved kåret bare være skjønn
og glad som markjordbær.

Da kan du skape som du vil
som det alternativ
som hører Herren Kristus til –
et annerledes liv.

Da slipper du å spille streng
og bli disiplinær.
For går du sammen i en gjeng
og tar igjen, du er.