Bli fri

Der intet er som svekker
som synden på din vei.
Til døden synden rekker
om du den dreper ei.

Den blir din ting å eie
som du må pynte på.
Og det som du kan greie
lojalt for den må stå.

Bli kvitt din synd ved Herren
og få ditt morgengry!
Når du har tatt bort sperren
er du blitt født på ny.