Dannelse

Med kniv og gaffel spise må
en mann. Det er bevist
at om han ikke tenker på
så vil han selv bli spist.

Da vil han bli en slave grov
som alle vil ha eid.
Da er han en som må få lov.
Men grei har spising greid.