Den gamle katten

Det var en gang en gammel katt
som ville sovne inn.
Slik var det med den katten fatt.
Av dager var den stinn.

Så katten gikk i bresjen for
å berge kattens sjel.
Den lyktes veldig. Du forstår;
den kjedet seg i hjel!