Den lille skje

Jeg tar en skje og setter
den ikke i en skål.
Den hører ikke etter
og tar av skålen mål.

Sånn er det med den lille
som teft av stort har fått.
Den vil så gjerne stille
og slik å ha bestått.