Den sinnssyke

Den sinnssyke gjør gale ting
om han er riktig rett.
Er veien strak går han i ring
om sådant er hans vett.

Går folk i ring går han på tå,
om det er laget slik.
Det er fordi en sinnssyk må
på galskap være rik.