Ferden

Jeg kjører bilen kjempefort
på veien som jeg får.
Og når til slutt at det er gjort,
for ingen ting jeg står.

For jeg må bare passe på
å kjøre riktig rett.
På ferden vil jeg ikke rå.
Og ingen spør om vett.