Grøftene

De mange lager grøfter
som de kan havne i.
For jorden som de løfter
bra rom for det vil gi.

Og løftene er mange.
Det stoles blindt på vei.
Og grøftene er lange
i tafatthetens lei.