Hos den lille

I hjemmet til den lille
er allting trygt og greit.
For han vil bare stille.
Da er det ikke leit.

Da er der intet forsett
som en må passe på.
Den lille vil bli ansett.
Men han vil ikke rå.

Den store viser styrke
og krever akt som lønn.
Den lille vil vi dyrke.
For han er jo helt grønn.