Postkassene

De så og så. De så med stil.
De så med vemmelse.
To postkasser var litt i tvil
om det å skulle se.

Men en gang kom en postmann dit
hvor postkassene hang.
Og postkassenes dystre slit
tok slutt. For mannen sang!